Open Homes
35 Ferry Street, Seatoun
Sunday, 25th February 2018
12:00 - 12:45 pm
1 Inglis Street, Seatoun
Sunday, 25th February 2018
12:00 - 12:45 pm
34 Mantell Street, Seatoun
Sunday, 25th February 2018
1:00 - 1:45 pm
12a Glen Alton Avenue, Paparangi
Sunday, 25th February 2018
1:00 - 1:30 pm
77 Kaikoura Street, Maupuia
Sunday, 25th February 2018
2:30 - 3:15 pm